10อันดับ ทะเบียนรถไทยที่มีราคาทำสถิติสูงที่สุด 2013

Tagged: , ,

10อันดับ ทะเบียนรถไทยที่มีราคาทำสถิติสูงที่สุด

ทะเบียนรถนั้นคือสิ่งที่ผู้ครอบครองรถ นั้นมีความคิดเห็นมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย แต่ทุกวันนี้ในโลกสังคมปัจจุบัน  ทะเบียนรถนั้นยังคงเป็นสิ่งที่ได้รับการตอบรับ จากผู้คนมากหลายที่มีความเชื่อว่า การได้ทะเบียนรถสวยๆ มาครอบครองนั้นจะส่งผลถึงความเป็นมงคล  และบางคนก็มองว่า ทะเบียนรถสวยๆนั้นคือสิ่งที่บ่งบอกได้ถึง บารมี

ทะเบียนรถ

และสำหรับข้อมูลทะเบียนรถที่มีราคาทำสถิติสูงที่สุดจากข้อมูลของ กรมการขนส่งทางบกนั้นมีดังต่อไปนี้

1.    ฆฆ 999         ราคา 4,999,999 บาท

2.    ฆฆ 888         ราคา 3,888,888  บาท    และ  ฆฆ 8            ราคา 3,888,888  บาท

3.    ฆบ 9999       ราคา 2,990,000บาท

4.    ฆฆ 7            ราคา 2,777,777 บาท

5.    ฆฆ 6            ราคา 2,666,666       บาท และ  กก 6            ราคา 2,666,666  บาท

6.    ฆง 9999       ราคา 2,590,000 บาท

7.    ฆก 8888       ราคา 2,500,000  บาท

8.    ญญ 3           ราคา 2,333,333 บาท

9.    ญญ 2           ราคา 2,222,222  บาท

10.  ฆด 888         ราคา 1,990,000 บาท

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).