ปัญหาของ MAZDA 2

Tagged: , , , , , , , ,

ปัญหาของ MAZDA 2

มาสด้า2 นั้นยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องแม้ว่า จะมีกระแสการมาของรุ่นใหม่ในปี2014 ก็ตาม ซึ่งในรุ่นปัจจุบันนั้นยังคงทำตลาดได้อยู่เรื่อยๆ อีกทั้งยังเข้าสู่ช่วงระยะเวลา ที่ส่งต่อความนิยมไปยัง ตลาดรถมือสองอีกด้วย   มาสด้า2 นั้นจัดว่าเป็นรถที่มีข้อดีพอตัว มีแบบฉบับเฉพาะมีสไตล์และได้รับคำชมในหลายแง่มุม แต่ก็เป็นธรรมดาสำหรับ รถหลากรุ่นหลากยี่ห้อที่มักจะมีข้อปัญหาในจุดใดจุดหนึ่ง และสำหรับปัญหา ที่พบเจอกันในมาสด้า2 หลายๆคันนั่นก็คือ ปัญหาของพวงมาลัยที่เกิดเสียงดังผิดปรกติ ซึ่งสาเหตุที่พบกันมากก็คือ  แร็คพวงมาลัย  หรือไม่ก็เป็นที่ ยอยพวงมาลัย โดยการสังเกตุอาการ ของเสียงนั้นส่วนใหญ่จะเกิดเสียงชัดเจนที่สุดในขณะที่ทำการเลี้ยวรถ ซึ่งปัญหาดังกล่าว นั้นบรรดาเจ้าของรถมักได้รับการแจ้งจากศูนย์ว่า เป็นปัญหาที่ไม่ส่งผลต่ออันตราย และจะมีเพียงปัญหาเสียงดังรบกวนเท่านั้น   อย่างไรก็ตามปัญหานี้ก็สร้างความกังวลให้เจ้าของรถบางราย กังวลและห่วงต่อการส่งผลลุกลามของอาการไปยังชิ้นส่วนอื่นๆ

Mazda2 ปัญหาของ MAZDA 2

ซึ่งโดยเบื้องต้นแล้ว แนวทางการจัดการแก้ไขจากทางศูนย์ สำหรับรถที่ยังอยู่ในระยะประกัน มักจะใช้การแก้ไขเบื้องต้นด้วย การอัดสารหล่อลื่นประเภทต่างๆ ทั้งฉีดเสปรย์ หรืออัดจารบี  แต่หากอาการยังไม่ดีขึ้น ก็จะสั่งเคลมอะไหล่ ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาในการรอ  พอสมควร นอกจากนี้ยังมีผู้ใช้อีกบางราย ที่ต้องสั่งเคลมอะไหล่มากกว่า1ครั้ง อันเนื่องจากได้รับการเปลี่ยนอะไหล่แล้ว  แต่อะไหล่ไม่สมบรูณ์ มีข้อบกพร่องในเรื่องของอายุการใช้งาน  ใช้ไปไม่กี่เดือนก็เกิดเสียงอีก ซึ่งหากเป็น รถที่ยังอยู่ในระยะเวลาประกัน ก็สามารถที่จะเคลมใหม่ได้อีกเมื่อเกิดปัญหา

 

แต่สำหรับคนที่เป็นผู้ซื้อรถมือสอง นั้นถือเป็นเรื่องที่ต้องสังเกตุตรวจสอบอย่างละเอียดมากๆในจุดนี้ เพื่อความมั่นใจว่าจะไม่เจอกับรถ ที่เกิดปัญหาในจุดนี้แต่เจ้าของรถจากมือแรกไม่ได้ทำการแก้ไข  หรืออาจแก้ไขแล้วแต่ได้อะไหล่ที่มีอายุการใช้งานไม่คงทน ผู้ซื้อรถมือสองต้องตรวจเช็คอย่างละเอียด เพื่อหาอาการของเสียงแม้เพียงเล็กน้อยหรือเป็นสัญญาณเริ่มแรกใดๆก็ตาม หรืออาจเลือกพิจารณารถที่เป็นล๊อตใหม่ ก็จะมีแนวโน้มที่จะลดปัญหาเหล่านี้ลง

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).